Malmö 15:e november

Den 15:e november hålls en workshop i Malmö. Platsen är Studio och inledningstal hålls av Camilla Dahlin, VD IUC Syd. Samverkande talare är även Axel Nordin, Docent vid Lunds Tekniska Högskola. Medarrangör är Lunds Tekniska Högskola.


Axel Nordin

Camilla Dahlin

Klicka här för att Ladda ner program

Näringslivschefen/den regionala utvecklingschefen beskriver utvecklingsaktiviteterna inom den region som workshopen hålls i med särskilt fokus på industriell utveckling genom smart design och produktion samt digitalisering
Värdorganisationens VD/teknikchef/ordförande/rektor beskriver den egna organisationens verksamhet med särskilt fokus på smart design och produktion samt digitalisering.
Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär. Under förmiddagen visar talarna vad som håller på att/förväntas förändras med avseende på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, kompetenser, affärsmodeller m m p g a 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen.
Vi bjuder på förmiddagsfika.
Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär. Under förmiddagen visar talarna vad som håller på att/förväntas förändras med avseende på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, kompetenser, affärsmodeller m m p g a 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen.
Lunch på egen hand.
En dialog/diskussion hålls om vad den industriella transformation som beskrivits under förmiddagen skulle kunna innebära för den egna verksamheten hos deltagarna. Talarna och deltagarna går tillsammans igenom de fall/exempel som deltagarna tagit med sig samt ytterligare konkreta fall som talarna förberett i syfte att belysa de möjliga effekterna på deltagarnas egna verksamheter.
Vi bjuder på eftermiddagsfika.
Docent, Lunds Tekniska Högskola
VD IUC Syd AB
Global expert inom additiv tillverkning, Uddeholm
Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet
Co-Founder & CTO Appivo. Global expert inom digitalisering.
VD IUC Sverige  
Event Detaljer
 • Börjar
  15 november, 2018 09:00
 • Slutar
  15 november, 2018 15:15
 • Lokal
 • Kategori
 • Adress
  Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, Sverige
Tags