Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller

Vill du/ni se konkreta exempel på den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen innebär?

Vill du/ni ha en dialog om vad denna transformation skulle kunna innebära för er verksamhet?

Anmäl dig då till en av våra kostnadsfria workshops som består av två delar:

  1. Presentationer om denna transformation med avseende på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, organisation och affärsmodeller.
  2. De fall som några av deltagarna tagit med sig och en dialog om vad 3D-printning och den associerade digitaliseringen skulle kunna innebära just i dessa fall.
Kommande Workshops
Här kan du se de senast uppkommande workshopsen
Workshop Program
Programmet för workshop är enligt följande. Moderator är Nader Asnafi.
Näringslivschefen/den regionala utvecklingschefen beskriver utvecklingsaktiviteterna inom den region som workshopen hålls i med särskilt fokus på industriell utveckling genom smart design och produktion samt digitalisering
Värdorganisationens VD/teknikchef/ordförande/rektor beskriver den egna organisationens verksamhet med särskilt fokus på smart design och produktion samt digitalisering.
Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär. Under förmiddagen visar talarna vad som håller på att/förväntas förändras med avseende på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, kompetenser, affärsmodeller m m p g a 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen.
Vi bjuder på förmiddagsfika.
Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär. Under förmiddagen visar talarna vad som håller på att/förväntas förändras med avseende på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, kompetenser, affärsmodeller m m p g a 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen.
Lunch på egen hand.
En dialog/diskussion hålls om vad den industriella transformation som beskrivits under förmiddagen skulle kunna innebära för den egna verksamheten hos deltagarna. Talarna och deltagarna går tillsammans igenom de fall/exempel som deltagarna tagit med sig samt ytterligare konkreta fall som talarna förberett i syfte att belysa de möjliga effekterna på deltagarnas egna verksamheter.
Vi bjuder på eftermiddagsfika.
Workshopens Talare
Lyssna till dessa talare
Global expert inom additiv tillverkning, Uddeholm
Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet
Co-Founder & CTO Appivo. Global expert inom digitalisering.
VD IUC Sverige  
Medverkande företag/organisationer
Anmäl DigOm du har ett case som du vill att vi ska behandla på workshopen så bifoga gärna filer med underlag